Garantier

Garantier

Mekaniska delar:

  • 2 år eller upp till 10 000 km (vilket som kommer först)  mekaniska delar som kan anses ha fabrikationsfel.

Elektriska delar:

  • 2 år eller upp till 10 000 km (vilket som kommer först) på elektriska komponenter som förlorar sin funktion där reparation inte är möjlig.

Batteri:

  • En kapacitet på minst 60 procent av sin ursprungliga kapacitet under 2 år, 10 000 km eller 600 laddcykler (vilket som kommer först).

Motor:

  • 2 år mot fasförlust, brända kretsar eller avmagnetisering 

Delar som inte omfattas av garantin  

Alla delar som inte omnämns ovan, inklusive, men inte begränsat till: däck, bromsbackar, bromsskivor, laddningsgränssnitt (sladdar och kopplingar), backspeglar, exteriöra detaljer såsom handtag, sadel etc, övriga slitagedelar.

Garantin förverkas vid felaktig montering, felaktig användning, normalt slitage och om reparationer har utförts av tredje part som inte är godkänd av leverantören (Garage 53).