Köpvillkor

KÖPVILLKOR GARAGE 53 (GARELLI.SE)

  1.     ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 De allmänna villkoren gäller när du som konsument beställer via vår sida www.garelli.se. Ett avtal upprättas mellan dig & Garage 53. Detaljerad kontaktinformation, samt annan information om webbplatsen/Garage 53 finns under fliken Kundservice. Villkoren gäller endast konsumenter som beställer via webbplatsen.

1.2   Garage 53 följer konsumentköplagen samt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1.3   För att genomföra en beställning måste du vara myndig (18 år). Enligt svensk lag godkänner vi inte kreditköp för personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller ändra din order (till exempel om du lämnat felaktiga uppgifter och/eller om betalning inte gått igenom. Garage 53 kan inte registrera motorfordon på personer under 18 år.

1.4   Informationen på webbplatserna, och allt innehåll ägs av Garage 53 eller dess licensgivare och är skyddad av immaterialrätt och marknadsrätt. Information om produkter och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.

  1.     BESTÄLLNING

2.1 Din beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mejl. Om du inte mottagit en orderbekräftelse inom två timmar, vänligen kontrollera din skräppost. Läs noga igenom din orderbekräftelse och kontrollera så att alla uppgifter stämmer. Spara även din orderbekräftelse och ha denna tillhands vid kontakt med oss.

  1.     PRISER, BETALNING & AVGIFTER

3.1 Alla priser på garelli.se anges i svenska kronor inklusive svensk moms.

3.2 Betalning kan ske med de metoder som visas på webbplatsen. Vi har rätt att ta ut betalning när du lägger ordern för att kunna säkra din beställning. Observera att begränsningar för betalningsmetoderna anges på webbplatsen.

3.3 För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag.

3.4 Mejlkommunikation

I samband med ett köp från webbplatsen kommer du erhålla mellan 1–5 stycken onboarding och/eller FAQ email som förklarar produkten, samt ger dig inspiration till din produkt. Mejlen går inte att frånsäga sig, såvida du inte väljer att avsluta prenumerationen längst ner i mailet.

  1.     FRAKT- & LEVERANSVILLKOR SAMT TRANSPORT

4.1 Frakter

På alla beställningar tillkommer en fraktkostnad om ej annat anges. Fraktkostnaden framgår på respektive produktsida. Beställer du fordon och reservdelar eller tillbehör på samma beställning betalar du endast frakten som anges för fordonet med undantag för fordon som är fraktfria, där tillkommer separat frakt för tillbehör och reservdelar. Vid beställning av två- eller flera fordon på samma beställning blir fraktkostnaden rabatterad.

4.2   Logistik

Normal leveranstid på lagerhållna produkter är ungefär 2-4 arbetsdagar. För beställningsvaror är leveranstiden 12–14 dagar. 

4.3   Transportskador

Transportskador ska i första hand anmälas till transportören, detta ska göras snarast efter att skadan upptäckts, dock senast inom 7 dagar från mottagandet. När ni erhållit ett ärendenummer från transportören ska transportskadan även anmälas till vår kundtjänst.

4.4   Ej uthämtad/mottagen vara

Om du inte tar emot eller hämtar ut din beställning kommer du att debiteras fraktkostnaden tur och retur.

4.5 Ändring av leveransadress

Tänk på att ange en korrekt leveransadress vid beställning då vi inte har möjlighet att ändra detta i efterhand.

  1.     AVBESTÄLLNING

5.1 Om du vill avbeställa en lagd beställning, kontakta vår kundtjänst på kundservice@garelli.se Om din beställning redan har hunnit bli expedierad när vi mottager din avbeställning har vi rätt att ta ut en ersättning för de faktiska kostnader vi haft i samband med din beställning.

  1.     ÅNGERRÄTT/RETUR

6.1 Som kund har du 14 dagars ovillkorlig ångerrätt räknat från den dag du mottagit varan. Du har rätt att undersöka varan i den mån som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste detta meddelas till oss inom 14 dagar från det att du mottagit varan. För både din och vår skull ser vi helst att du använder Konsumentverkets Ångerblankett & skickar in denna ifylld till oss via e-post. Är varan du returnerar använd, sliten, trasig eller på annat sätt har hanterats på ett annat sätt än vad som anses nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett så kallat nyttoavdrag samt avdrag för eventuell värdeminskning på varan. Storleken på detta avdrag bedöms individuellt från fall till fall. Returfrakten ombesörjer du som kund. Retur får ej ske mot postförskott/efterkrav. Återbetalning eller kreditering av faktura kommer att göras inom 14 dagar från det att vi mottagit returen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att bistå med fraktsedlar i de fall du ångrar ditt köp utan detta ombesörjer du själv med valfri transportör. Retur & ångerrätt gäller ej vid köp av elektroniska reservdelar.

  1.     GARANTI

Vi lämnar garanti på alla produkter vi säljer. Vilken garanti som lämnas på en viss produkt framgår på respektive produktsida. Om servicebok saknas vid leverans av din moped måste du kontakta Garage 53 gällande detta omgående.

  1.     REKLAMATION

Om det visar sig vara fel på en vara du beställt har du rätt att reklamera den. Du ska meddela oss att du vill reklamera varan snarast efter att felet upptäckts. Skicka ett mejl till hej@garelli.se 

  1.     TVIST

Vid en eventuell tvist har du som kund möjlighet att vända dig Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat. För att komma i kontakt med ARN besök www.arn.se 

Vår policy är att följa ARN:s rekommendationer.

  1. FORCE MAJEURE

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Garage 53 befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.